top of page

הסדר החדש - נייטווינג משנה כיוון

איזה קטע דווקא השבוע קראתי את נייטווינג "סדר חדש". בעיצומה של התמודדות מול מגיפת הקורונה, כאשר מצד אחד מערכת האכיפה פועלת כמעט בצורה עיוורת מול האוכלוסיה עם חוקים קשיחים ואכיפה נוקשה. ןמצד שני שחברי כנסת, ששרים בממשלה ושנבחרי ציבור, ואנשי הדרג הגבוהה במערכת הבטחון ואכיפה מכופפים את החוקים למטרותיהם האישיות וחוגגים על אף האיסורים שנקבועו בחוק.


הסיפור קורה אחרי האירועים ב-2028. עשרים שנה אחרי ב- 2048 נייטווינג Nightwing א.ק.א דיק גריסון לוקח את השליטה על מטרופוליס באמצעות משטרה פרטית המכונה "הצלבנים", זאת לאחר שסופרמן נפגע קשה ויצא מן המשחק. דיק מתחכה אחרי סדרה של פשעים החשודים כמעשי סופר-ווילן המכוונים אליו ישירות ומובילים אותו להקשיח את השליטה על מטרופוליס תוך שהיא גובה קורבנות יקרים. נייטווינג - הסדר החדש, הוא סיפורו של עולם עתידי ללא "כלי נשק אנושיים" - במקום בו כוחות העל חוסלו והוצאו מחוץ לחוק והאיש האחראי לכך? לא אחר מאשר דיק גרייסון כיום מנהיג כוח משימה ממשלתי המכונה הצלבנים. מצד שני "הצלבנים" המואשמים ב"ציד מכשפות" של ממש וברדיפה ומאסר ללא משפט של מטא-יומנס אנשים, בעלי כוחות-על שנותרו אחרי האירוע במטרופוליס - אירוע מכונן שפירק את כוחות העל של רוב גיבור-העל ונבלי-העל.


כאשר מתגלה שבנו היחיד של דיק גריסון הוא בעל כוחות-על כתוצאה מנישואיו הקודמים עם קורי - STARFIRE, הארגון שהקים "הצלבנים" מפנה את גבו אל דיק ויוצא לצייד חסר מעצורים על מנת לתפוס את בנו. בראש המשימה עמדת קייט קיין, לשעבר באטוומן, ושותפתו רבת השנים בלחימה בפשע בעיר גות'ם. הסדר החדש כתוב באופן מופתי על-ידי קייל היגינס ואת אומנות הנהדרת יצר טרבור מקרת'י. אסופה של שש חוברות. צרפתי לכם למטה את הכריכות היפיפיות שליוו את הריצה.


הסדר החדש הוא מעיין קאמבק מעניין עבורי בעצם הקריאה בו. הוא סיפור מיוחד המתאר עד כמה רחוק ילך האבא עבור בנו גם אם זה לבגוד בעצם עקרונותיו. אך לא רק, הארגון אותו ייסד דיק גרייסון מפנה את עורפו למייסד עצמו ויוצא לצוד אותו. הסיפור מאפשר לנו להבין כשלים במערכות המשפט והאכיפה הקשיחות, היוצאות נגד בני אדם ומנסות לקטלג אותם באופן חד משמעי בעל מענה משותף אחד. אך כאשר משהו לא מסתדר מנסים לכופף את החוקים הקשיחים של החוק על מנת שזה יסתדר. סיפור מעורר מחשבה ימים רבים אחרי קריאתו.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page