top of page

נערה מהמפרץ - קומיקס אפל עם גילוי מעורר השראה

נערה מהמפרץ - קומיקס אפל עם גילוי מעורר השראה

היוצרים:

Writer:

J.M. DeMatteis

Artist:

Corin Howell

Editor:

Karen Berger

Cover Artist:

Corin Howell

תארו לכם שאתם מתעוררים מחלום ומגלים שיכול להיות שזה קרה לכם במציאות!!! קאתי חושדת שחלום שחוזר, בו היא צופה במותה הטרגי הוא בעצם מקרה אמיתי, היא יוצאת למסע של גילוי מטורף שיגרום לכם למחשבה עוד ימים רבים אחרי הקריאה.

טריילר של הקומיקס:

בשנת 1969 קתי סרטורי בת השבע-עשרה, הותקפה באכזריות, גופתה נזרקה למפרץ הכבש של ברוקלין. באורח פלא היא שורדת ונלחמת בדרכה חזרה לפני השטח, רק כדי לגלות שחלפו חמישים שנה ודופלגנגר מפחיד חי חיים שלמים במקומה. קתי מתעמתת במהרה לא רק עם הכפיל המוזר הזה, אלא גם עם המשוגע ש''רצח '' אותה חמישה עשורים קודם לכן. האם הוא, והישות האפלה שחיה בתוכו, יחזיקו את המפתח לשנים החסרות של קתי? או האם קתי תהפוך לרוח רוח של עצמה, שנאלצת לחיות את מה שנשאר מחייה בקצה העולם שהיא רוצה נואשות להיות חלק ממנו?

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page